Participand Broker


Participand Broker

Participand Broker stelt zichzelf ten doel de uitwisseling van kennis en ervaring van ‘internationals’ (internationale studenten, migranten, bedrijven en organisaties) en regionale ondernemers die internationaal werkzaam zijn mogelijk te maken. Dit doet zij door de verbindingen en samenwerkingen tussen beide groepen in de regio Wageningen te faciliteren.

Opdracht: Logo & tweetalig website