Africa 25


Africa 25

Africa 25 is een initiatief van Africa in Motion. De bedoeling is het starten van een platform met als doel het vinden van kansen en het promoten van alternatieven voor het steunen van investeringen in Afrika, om de (jeugd)werkgelegenheid te doen stijgen.

Opdracht: Logo, visitekaart, folder